Ingemar Lindh 

Jur.Kand

Jag bedriver nu juridisk verksamhet i egen firma som jag tidigare bedrivit i Jurist- & mäklarhuset i Höör AB sedan 1994.

0413 - 57 50 30
ingemar@ingemarlindh.se

Om mig

Jag biträder enskilda och företag i juridiska frågor inom nedanstående huvudsakliga rättsområden:

 • Familjerätt (Äktenskapsskillnad – Sambo – Bodelning)
 • Arvs- och gåvorätt ( bouppteckningar, arvskifte och gåvohandlingar)
 • Affärsjuridik (tvister, avtal m.m.)
 • Fastighets- och entreprenadrätt (fel i fastighet m.m.)
 • Skadeståndsrätt
 • Försäkringsrätt
 • Testamente – Äktenskapsförord
 • Arrende
 • Avtalsrätt (upprättande av avtal)
 • Juridiskt biträde i juridiska tvister vid domstol


Jag åtar mig också förordnande från domstol såsom bl.a.:

 • Boutredningsman och skiftesman i arvstvister
 • Bodelningsförrättare mellan makar och sambor
 • God man vid försäljning av samägd egendom
 • Förmedlar allmän rättshjälp – Rättsskydd

Kontakt

Adress

ingemar@ingemarlindh.se
Järnvägsgatan 8, 243 30 Höör.
Telefon:0413 - 57 50 30

Kontakta mig

© Copyright Juristfirman Ingemar Lindh